Newsletter
Inregistreaza-ma

Sistem de management integrat

Politica referitoare la Sistemul de Management Integrat
Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională


Organizaţia noastră va contribui la bunăstarea comunităţii locale şi a societăţii,
oferind produse şi servicii care, prin calitate, să confere clienţilor şi colaboratorilor
noştri satisfacţie şi încredere. Vom oferi calitate, fără a prejudicia resursele naturale
şi prevenind poluarea mediului, asigurând sănătatea şi securitatea angajaţilor
noştri, respectând cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.
Pentru aceasta întreaga organizaţie este implicată în derularea următoarelor
obiective generale:
  • asigurarea stabilităţii şi performanţelor economice planificate pentru organizaţie;
  • menţinerea, îmbunătăţirea continuă şi creşterea eficacităţii sistemului de    management integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională;
  • menţinerea la nivel “zero” a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale pentru angajaţii organizaţiei;
  • diminuarea continuă a numărului de factori de risc şi a nivelului de risc aferent    tuturor locurilor de muncă din organizaţie;
  • fundamentarea exigentă a cerinţelor referitoare la calitate şi mediu şi asigurarea    respectării acestora de către partenerii noștri;
  • conştientizarea, educarea şi instruirea întregului personal al organizaţiei privind    orientarea către client şi problemele de mediu care afectează planeta.

ISO 9001

Sistem de management al calității

ISO 14001

Sistem de management al mediului

ISO 18001

Sistem de management al sănătății